Info om alternativ til kirkebesøk

Skolens alternativ tilbud til skolebesøk i Tanum kirke 15.desember

15 desember skal 1.-4.klasse besøke Tanum kirke.Dette vil ikke være en formell juleavslutning, men et tilbud for å få innblikk i krisne juletradisjoner.

Skolen er lovforpliktet å stille med et alternativ tilbud. Fra Udir og retningslinjer for alternativopplegg står det følgende:“Det alternative tilbudet skal være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

Eksempler på alternative tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året. Verken skolegudstjenesten eller det alternativet tilbudet skal være en del av KRLE-faget.”

Ut fra dette tilbudet har skolen utviklet et undervisningsopplegg med fokus på norsk kultur og juletradisjoner. Vi tar utgangspunkt i Alf Prøysen og historien om “Snekker Andersen og julenissen”. Undervisningsopplegget finner du her. Skolen kan ikke love at vi rekker hele opplegget. Det alternative tilbudet til kirkebesøk vil finne sted i skolens lokaler. 

Snekker Andersen 2
Til toppen