Nasjonale prøver for 5.klasse i matte, engelsk og norsk

Informasjon til foresatte på 5. trinn.

Gjennomføring:

Periode: 31.08-25.09 (uke 36 -39)

Elevene får inntil 90 min til å bruke på prøvene i lesing og regning, men på engelsken kan elevene bruke 60 min.

Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Hvordan skal nasjonale prøver brukes?

  • Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpassa opplæring.
  • Kommuner og skoler skal bruke resultantene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forsking. 

Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærer  og skoleeier trenger for å utvikle skolen videre. 

Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av elevens ferdigheter og kompetanse.  Resultatene må derfor alltid sees i sammenheng med annen relevant informasjon  en har om kommunen, skolen og eleven.   

                      

Les mer på Udir sine sider her;

Til toppen