Lekser og leksehjelp

Leksehjelptilbudet er først og fremst et tilsynsopplegg, og er ikke et fritidstilbud. Det er foreldrenes ansvar og påse at leksene er gjort.

  • Elevene kan ikke påregne mye individuell hjelp.
  • Leksene må være slik at eleven er selvhjulpet.
  • Læreren må sende elevene til rommet de skal være på. (Se nedenfor)
  • Kontaktlærer legger lekselapp/ukeplaner i klassehylla der eleven går.
  • Ved elevsykdom/permisjon må læreren legge beskjed i assistenthylla.
  • Er eleven ikke kommet til tilbudet, må assistenten gi beskjed til kontoret.
  • Det er skolens ansvar å etterlyse elever som ikke møter opp.
  • Assistenten skal ha ansvar for at det er ro og orden under leksearbeidet.
  • Det er ikke anledning til uteaktiviteter.

Fordeling rom og person:

Til toppen