Aktuelt

 • 17.04.2024
 • Skole

Foreldresamling 29. april

Velkommen til foreldresamling 29. april, for foreldre som snakker ukrainsk og polsk.

 • 08.04.2024
 • Skole

Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov

Larvik kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike forslagene, og om hvordan du kan gi innspill.

 • 03.04.2024
 • Jordet skole

Dugnad 6. og 8.mai

Fau og skolen inviterer alle til dugnad 6.og 8. mai kl 17.00.

 • 26.03.2024
 • Skole

Fire rektorer ansatt i Larvikskolen

Berg, Ra, Sky og Lardal skole har fått nye rektorer.

 • 14.03.2024
 • Jordet skole

Informasjon om kirkebesøk før påske torsdag 21.03

1.- 4. trinn ved Jordet skole skal besøke Tanum kirke. Dette skjer 21.3.24 kl. 8.30.

 • 28.02.2024
 • Jordet skole

Nysgjerrig ungdom - ungdom og rusmidler

Temakveld på Brunla ungdomsskole 6.mars kl.18.30-19.45

 • 14.02.2024
 • Skole

Kartleggingsprøver for 1. trinn

Kartleggingsprøver i lesing og regning for 1. trinn gjennomføres fra 11. mars - 3. mai. Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger oppfølging.

 • 09.02.2024
 • Skole

Kvelde helsestasjon avvikles fra 1.juli

Kommunestyret vedtok i desember at Kvelde helsestasjon avvikles fra 1.juli. Innbyggere som i dag benytter Kvelde helsestasjon får disse tjenestene på enten Svarstad helsestasjon eller Fagerli helsestasjon etter 1.juli

 • 03.01.2024
 • Jordet skole

Alle har rett til å trives - også barn med høyt læringspotensiale

Barn med en IQ på 125+ utgjør ca 5% av en årgang. Dette vil si at det i gjennomsnitt sitter ett til to barn i hver klasse, som har bruk for en annerledes undervisning enn deres klassekamerater, akkurat som de i den andre ende av intelligenskurven har det.

 • 13.12.2023
 • Jordet skole

Informasjon om alternativ til kirkebesøk 2023

Skolens alternativ tilbud til skolebesøk i Tanum kirke 20.desember

Til toppen