• Telefon 33171350
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Brunla Allé 196, 3267 LARVIK
  • Rektor Cathrine Haakestad

Administrasjon

Birgitte Gustavsen Helsesykepleier
Cathrine Haakestad Rektor
Frank Tony Jacobsen Teamleder 5.-7. trinn
Kari Merete Låhne Skolesekretær
Lars Petter Russeltvedt Moholt SFO-leder
Merethe Austen Sørum Vestnes Teamleder 1.-4. trinn
Til toppen