• Telefon 33171350
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Brunla Allé 196, 3267 LARVIK
  • Rektor Cathrine Haakestad

Administrasjon

Anders Grimstad Teamleder 1-4 kl
Cathrine Haakestad Rektor
Frank Tony Jacobsen Teamleder 5-7 kl.
Lars Moholt SFO-leder
Lillian Gran Sekretær
Til toppen