PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste gir hjelp til elever med små og store vansker av språklig, faglig og følelsesmessig art.

Lærerne får også råd om undervisningsopplegg som er spesielt tilpasset elevene. Vanligvis tar skolen i samråd med foresatte kontakt med PPT, men foresatte kan også kontakte PPT direkte.

Til toppen