Trivselsregler

Trivselsregler

Jordet skole og sfo - stedet for læring og trivsel

  • Vi hilser og snakker pent om og til hverandre
  • Vi har det ryddig i klasserommet, i gangen, på SFO og ute
  • Vi bruker innestemme og tar ansvar for et godt læringsmiljø
  • Vi inkluderer hverandre og respekterer ulikheter
Konsekvensmatrise
Til toppen