Fakta om skolen

Jordet skole er en mellomstor skole med ca. 300 elever fordelt på 7 trinn.

Skolens personale består av  lærere og assistenter,  og ledes av   rektor og tre teamledere. I tilknytning til skolen jobber skolesekretær, helsesykepleier, vaktmester og renholdere. Vi jobber alle for at Jordet skole skal være det beste stedet å være og lære.

Organiasjonskart

Idyllisk beliggenhet

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser ved Jordet, midt mellom Stavern og Larvik i Larvik kommune. Uteområdene våre er store og fine, og blir flittig brukt av elevene i pauser, uteskole og aktivitetsdager. I skolegården er det både fotballbane og håndballbane, områder med lekeapparater og fine naturområder med både fjell og skog. Vi har laget to gapahuker nær skolen. Vi har sjøen, skogen, og trygge boligområder i gåavstand til skolen.

Elevens læring og utvikling i sentrum

Godt læringsmiljø er grunnlag for læring og trivsel. Trivselsreglene skal sikre alle et godt læringsmiljø på skolen og sfo. Vi jobber derfor systematisk med trivselsreglene på alle trinn.

Vi har mål om å ruste hvert enkelt barn til livet, og da er det viktig å legge til rette for fellesopplevelser. Ved å oppleve og skape sammen, kjenner vi tilhørighet og mestring. Vi har blant annet hatt to musikaler oppsatt i Bølgen og en Kompaniuke for hele skolen i leiren. Slike fellesopplevelser er en viktig del av kulturen her på Jordet skole og sfo.

   

Elev- og foreldremedvirkning

Et godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar til elevenes resultater både faglig og sosialt. Vi skal ruste eleven sammen. Vi legger derfor vekt på å få til gode samarbeidsrutiner, der både elever og foresatte skal bli hørt. I FAU er foreldre fra alle klassene på skolen representert. Vi har et Samarbeidsutvalg og et aktivt elevråd.

Du kan forvente av skolen

 • Hele personalet arbeider for å skape et godt læringsmiljø for elevene.
 • Vi gir jevnlige tilbakemeldinger på elevenes faglige og sosiale utvikling. Kontaktlærer gjennomfører utviklingssamtaler med foreldre og elever hvert halvår.
 • Vi tar kontakt dersom noe spesielt skulle skje barnet deres.
 • Vi holder to foreldremøter i året.
 • Personalet er vennlige og positive.
 • Vi er faglig dyktige og holder oss oppdatert på forskning om hva som gir effekt inn mot elevenes læring.

Forventninger til eleven

 • Du gjør ditt beste.
 • Du følger skolens trivselsregler.

Forventninger til foreldrene

 • Du deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler. Engasjerte foreldre er viktige for klassens læringsmiljø.
 • Du hjelper barnet med å følge trivselsreglene. Spesielt viktig er å skape forståelse for inkludering og ta ansvar for at alle har det bra på skolen.
 • Du bidrar til å gjøre barnet robust.
 • Du tar raskt kontakt med kontaktlærer og skolen ved behov.
 • Du tar ansvar for at lekser blir gjort og følger med på arbeidsplaner og beskjeder i VISMA.

SFO

 • Sfo er åpen hver dag fra 7:00 - 16:30.
 • Satsingsområdene er: bra mat, gode relasjoner og aktiv SFO.

 

 

 

Til toppen