Informasjon om rutiner for oppstart for 5.-7. trinn tirsdag 12.5.20.

Innhold

I går holdt regjeringen sin pressekonferanse der de åpnet for at 5.-7. trinn kunne komme tilbake til skolen i uke 20. Vi ønsker 5.-7. trinn velkommen tilbake til skolen tirsdag 12. mai, kl. 8.15.

Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen! Nå klargjøres skolen for 5.-7. slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernrutiner. 

Vi har en ny veileder som gir råd og føringer og denne forholder vi oss til:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/  

Det er laget en forsterket plan for renhold, slik at alle klasserom som er i bruk vaskes hver dag, pultene vil vaskes ved behov, og toaletter to ganger hver dag.

Denne planen gjelder foreløpig for uke 20 og endringer kan skje.

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt. Det er merket av plass på asfalten for hver elev ved bussholdeplassen. Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen.

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.15 og slutter til vanlig tid for trinnene alle dager. 5. og 6.trinn er delt opp i mindre grupper (kohorter) som skal være i hvert sitt klasserom / spesialrom, med en til to lærere eller assistenter etter anbefaling i veilederen. Dette er presisert på arbeidsplanen for hvert trinn og hvem som er i de ulike gruppene får dere informasjon om på mandag. 7.trinn følger samme klasser som vanlig da det er innenfor anbefalingen.

Hvem følger klassene?

Det vil være noen endringer på hvilke ansatte som følger de ulike klassene og trinnene for å få alt til å gå opp med 19 kohorter, og endringer kan forekomme.

 • 1.trinn (3 kohorter): Hege, Ellen, Randi, Roy, Heidi, Elin
 • 2.trinn (3 kohorter): Gine, Marlene, Monica, Silje, Bente HI
 • 3.trinn (2 kohorter): Andrea, Håkon, Marianne, Bente T
 • 4.trinn (3 kohorter): Pål Andre/ Anders, Sissel, Anne-Line, Kristin, Bente T
 • 5.trinn: (3 kohorter): Ragnhild, Trond Vegard, Frank, Jennifer Bergstrøm (vikar), Elin
 • 6.trinn: (3 kohorter): Mari, Line, Miriam, Bente HI, Birgit
 • 7.trinn: (2 kohorter): Kjetil, Gunhild, Pål-Andre, Inger

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder (se kart). Elevene skal sette fra seg skolesekk og klær ved fast nummerert merke på bakken ute, og oppholde seg innenfor sitt uteområde til de voksne kommer. Det blir styrt inngang for alle klasser. De voksne tar i mot elevene ute kl. 08.10. Foresatte skal ikke inn i skolebygningen hverken for levering eller henting. Dette gjøres som beskrevet utendørs på merket oppmøtested.

Oppmøte og klasserom

 • 1.-4. trinn har samme oppmøtested som før (utenom 1b), men noen klasserom er endret (se bildet).
 • 1 b: skal bruke sfo for 3.-4. trinn som klasserom og møter opp utenfor.
 • Legg merke til at morgen-sfo skal være på 3.-4. trinns SFO-base fra uka.
 • 5 a, b, c: Oppmøte i skolegården, inngang som vanlig
 • 6 a: Oppmøte i skolegården
 • 6 b og c: Oppmøte på håndballbanen
 • 7a: Oppmøte utenfor K&H
 • 7b: Oppmøte utenfor gymsalen
Jordetoppstillingute

For å få plass til 19 kohorter må vi bruke alle skolens rom,  vi er heldige som har denne muligheten. Rommene innredes med 1 m mellomrom mellom pultene og det blir tilgang på projektor/tv/smartboard som vanlig.

 • 5.trinn bruker sine normale klasserom og en liten gruppe på infosenteret.
 • 6.trinn bruker 6b sitt klasserom, kunst og håndverksrom og musikkrom
 • 7.trinn bruker 7a sitt klasserom og gymsal.

Inndeling i friminutt

Alle kohorter (faste grupper) har faste soner for friminutt. Det betyr at elevene skal oppholde seg i denne sonen (se kart). De ulike sonene er markert med sperrebånd. Disse uteområdene rulleres etter hver helg. For kohorter med elever som er på sfo gjelder de samme uteområdene i sfo-tiden. Vi setter opp friminutt til ulike tider for å ivareta god avstand i pauser: 1.-4. trinn har pauser til samme tid. 5.-7. trinn har pauser til samme tid. 

Uteområdet er delt inn 6 soner. 

 • 1.-4. trinn rullerer på sonene. (sone 6 og 1), (sone 2), (sone 3), (sone 4 og 5)
 • 5.-7 trinn rullerer på sonene. (sone 6 og 1), (sone 2 og 3), (sone 4 og 5)

Uke 20:  

 • 1.trinn: sone 1-6
 • 2.trinn: sone 4-5
 • 3. trinn: sone 3
 • 4.trinn: sone 2
 • 5.trinn: sone 1-6
 • 6.trinn: sone 2-3
 • 7.trinn: sone 4-5
Jordetsoner

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær (regntøy eller solkrem).
 • Alt tøy som ligger på skolen nå, skal hjem. Send med ekstra pose/nett tirsdag 12.5  så tar lærere ansvar for å sende med klær hjem.
 • Ved dagens slutt tar eleven med seg alt utstyr hjem. 

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Henvendelser til skolen

 • Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon, videomøte eller mail.
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Barn og ansatte skal ikke møte på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme fra skolen til de er symptomfrie + 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte. 
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Skolen trenger legeerklæring hvis eleven må være hjemme for å ha rett til fjernundervisning.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet om, og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Cathrine Haakestad

Rektor Jordet skole

Til toppen