Organisering av hjemmeundervisning på Jordet skole

Innhold

Her er detaljert informasjon om hvordan hjemmeundervisningen organiseres for elevene ved Jordet skole

Jordet skole gir hjemmeundervisning fra mandag. Dette gjøres på bakgrunn av Utdanningsdirektoratets føringer og kommunens veileder.

Vi følger anbefalingene og har i utgangspunktet gitt de ansatte hjemmekontor fra mandag, med unntak av turnusordning for å ivareta tilsyn på skolen med elever hvis begge foreldre har samfunnskritiske funksjoner. Møter som skulle vært gjennomført på skolen i tiden frem til påske er derfor utsatt.

Kontaktlærer tar kontakt per telefon mandag eller tirsdag til foresatte

I samtalen orienteres kort om

  • organisering av hjemmeundervisning.
  • arbeidsplanen
  • samarbeid videre mellom skole og hjem

For elever på Jordet gjelder følgende for hjemmeundervisning:

Hjemmeundervisningens innhold er beskrevet på hvert trinns arbeidsplan. Dette er et dynamisk dokument dere må inn på daglig.

  • Arbeidsplanene ligger på skolens hjemmeside. Velg rett trinn. Vi ønsker at foresatte ser på planen sammen med barnet. Arbeidsplanen har til hensikt å være strukturert og oversiktlig samt legge til rette for normal dagsrytme.
  •  Elevene forventes å være i hjemmet i perioden hvor de skulle vært på skolen. Det vil være et sjekkpunkt mellom lærer og elever på starten (09.00) og slutten av hver skoledag (13.00). Med mindre annet er avtalt med kontaktlærer.
  • Ved sykdom melder foreldre dette i Visma som vanlig.
  • Elever som ikke deltar på sjekkpunkt vil få ført fravær i Visma.
  • Samtykke til videomøte sendes ut sentralt fra kommunen i Visma. Dette vil ta noe tid.  Send derfor en melding i VISMA dersom du ikke samtykker til at eleven deltar på videomøte med lærerne.
  • Arbeidsplanen vil bestå av oppgaver, øvelser og aktiviteter som skal gjøres dag for dag. Det forventes at undervisningsopplegget som gis fra skolen følges og oppgavene som elevene får, gjøres. Vi har fått meldinger fra foreldre om Vikens arbeid med vedlikehold som kan føre til periodevis nettmangel og ønsker at dere gjør så godt dere kan med aktivitetene i denne perioden. Fint om dere gir beskjed til kontaktlærer i VISMA når dere vet noe konkret om tidspunktet.

Det forsøkes å legge opp til varierte undervisningsopplegg. Det vil bli lagt inn øvelser med fysisk aktivitet daglig. Elever skal ikke samarbeide fysisk med andre elever, men det kan bli gitt oppgaver hvor elevene samarbeider digitalt.

Punktene over kan by på ulike utfordringer, særlig i en innkjøringsfase, for elevene, for skolen og foresatte. Vi får ha en gjensidig forståelse for dette.

Ta kontakt med kontaktlærer dersom du har spørsmål.

Lykke til! 

Cathrine Haakestad, Rektor

Til toppen