Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anne Cathrine Bjaarstad Eggebø
Cindy Elise Rønning
Ellen Cecilie Halle Schau
Håkon Audun Sveen
Jørn Thomas Holth
Katrine Løvenfalck
Knut Åne Svendsen
Lill Beate Waale Hellenes
Stig Fredriksen
Tor Erik Steinmoen
Torkild Sannes Søby
Veslemøy Aimee Isabelle Waagan
Til toppen