Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Ann Kristin Holt Mikalsen FAU-repr 5A
Anniken Sjønnesen Anundsen FAU-repr 2B
Ingrid Luise Leborg Røhme FAU-repr 3B + sekretær
Ingvild Nærum Heier FAU-repr 6B
Ingvill Hellenes FAU-repr 1B
Karianne Preuss FAU-repr 1C
Knut Åne Svendsen FAu-repr 4B
Kristine Gulliksen FAU-repr 2A
Lill Beate Waale Hellenes FAU-repr 7B + FAU- leder
Mirjam Kiil FAU-repr 1A
Ninni Nguyen FAu-repr 4A + økonomiansvarlig
Sigrun Sundet Sandstad FAU-repr 5B
Sondre Alvem FAU-repr 1C vara
Stig Fredriksen FAU-repr 6A
Stine Camilla Krogh Hovden FAU-repr 3A
Tonje Hovland Jacobsen FAU-repr 7A
Til toppen