Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Bente Habbestad Ingri
Cathrine Haakestad
Emila Selander Eriksen
Gine Otterstad Bjerck
Johannes Andreassen
Knut Åne Svendsen
Lars Moholt
Lill Beate Waale Hellenes
Ørjan Wisth Torgersen
Stig Fredriksen
Trond Vegard Jortveit
Til toppen