Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Bente Habbestad Ingri
Cathrine Haakestad
Knut Åne Svendsen
Lars Petter Russeltvedt Moholt
Lill Beate Waale Hellenes
Mari Røsjorde
Marianne Agnes Tholfsen
Stig Fredriksen
Til toppen