Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Bente Habbestad Ingri
Cathrine Haakestad
Dag Rune Kristiansen Nyhus Pol. rep. SU
Emila Selander Eriksen Elevråd leder
Even Sverre Borvik Vara Pol. rep. SU
Gine Otterstad Bjerck
Johannes Andreassen Elevråds nestleder
Knut Åne Svendsen
Lars Moholt
Lill Beate Waale Hellenes
Ørjan Wisth Torgersen SU-leder
Stig Fredriksen
Trond Vegard Jortveit
Til toppen