Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Bente Habbestad Ingri Ansatte, andre ansatte
Cathrine Haakestad Rektor
Dag Rune Kristiansen Nyhus Politisk. representant
Even Sverre Borvik Vara politisk representant
Knut Åne Svendsen Leder og foreldrererepresentant
Lars Moholt SFO-leder
Lill Beate Waale Hellenes Nestleder og foreldrerepresentant
Marianne Agnes Tholfsen Ansatte, lærerepresentant
Ragnhild Hansen vara
Sivert August Høeg Løvgren Nestleder elevråd
Stig Fredriksen Foreldrerepresentant, SFO
Theofanis Ramberg Sarris Leder elevråd
Trond Vegard Jortveit Ansatte, lærerepresentant
Truls Løver-Arnesen Foreldrerepresentant
Til toppen