Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Are Baloo Vagle Vara politisk representant
Cathrine Haakestad Rektor
Ingvill Hellenes Foreldrerepresentant
Julia Haugene Leder elevråd 7A
Kari Merete Låhne Ansatt andre ansatte
Knut Åne Svendsen Leder og foreldrererepresentant
Kristin Bergene Vara lærerrepresentant
Lars Petter Russeltvedt Moholt SFO-leder
Lill Beate Waale Hellenes Nestleder og foreldrerepresentant
Luciana Hurtado Bjørneby Nrstleder elevråd 7B
Mari Røsjorde Lærer representant
Marianne Agnes Tholfsen Ansatte lærerepresentant
Stig Fredriksen Foreldrerepresentant SFO
Stine Stretere Politisk representant
Til toppen