Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anne-Line Christensen Vara andre ansatte
Bente Tengs Engebretsen Ansatte andre ansatte
Cathrine Haakestad Rektor
Dag Rune Kristiansen Nyhus Politisk. representant
Even Sverre Borvik Vara politisk representant
Ingvill Hellenes Foreldrerepresentant
Knut Åne Svendsen Leder og foreldrererepresentant
Kristin Bergene Vara lærerrepresentant
Lars Petter Russeltvedt Moholt SFO-leder
Lill Beate Waale Hellenes Nestleder og foreldrerepresentant
Mari Røsjorde Lærer representant
Marianne Agnes Tholfsen Ansatte lærerepresentant
Mikkel Leonard Hersløv Haugene Elev representant
Rim Angesom Ghebrehiwet Elev representant
Stig Fredriksen Foreldrerepresentant SFO
Til toppen