Endringer i inndelingen av skoledagen, uteområdene og siste presiseringer fra FHI på smittevern.

Innhold

Mandag 7. september går vi tilbake til normal timeinndeling dvs. alle klasser har samme inndeling av dagen og vi deler uteområdet inn i 7 soner for å ivareta smittevern.

Elevene stiller opp ute etter alle pauser slik som nå, for å sikre kontrollert inngang fra skolestart til skoleslutt. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for foresatte da skoledagens start og slutt er lik.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at det har vært utfordrende å avvikle utegym og uteaktiviteter på Sfo med ulike friminutt, mellomtrinnet opplever at det blir for lange økter på tirsdagen, og det er utfordrende å vikariere når trinnene har ulik timeinndeling.

 Man, ons, tors, fre  Tirsdag
08.15 - 09.45 (1,5t) 08.15 - 09.45 (1,5 t)
09.45-10.00 pause (15 min)  09.45 - 10.00 pause (15 min)
10.00 - 11.00 (1t) 10.00 - 11.00 (1 t)
11.00-11.20 matpause (20 min) 10.45-11.05 matpause
11.20-11.45 pause (25 min) 11.05 - 11.30 pause (25 min)
11.45-12.45 (1 t) 11.30-12.00 (0,5 t)
12.45-13.00 pause (15 min)  
13.00-14.00 (1 t)  

 

Utejordet

Når kan barna på skolen?

Se video med kunnskapsministeren og barnelege som presiserer når barna kan gå på skolen og når de må holde seg hjemme etter gjeldende rutine pr. 4.9.20.

Flytskjemacovid19test
Til toppen