FORHÅNDSINFORMASJON OM SIVILFORSVARETS VARSLINGSPRØVE

Onsdag 11.januar 2023 kl. 1200 testes Sivilforsvarets varslingsanlegg med signalet ”Viktig melding – søk informasjon”.

Signalet blir gitt med tre ganger tre lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie.
—–– —–– —––
—–– —–– —––
—–– —–– —––
Dette signalet vil være det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra
sentrale beredskapsmyndigheter. ”Flyalarm” og ”Faren over” er ikke lenger relevante signaler, men disse signalet vil være det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra
sentrale beredskapsmyndigheter. ”Flyalarm” og ”Faren over” er ikke lenger relevante signaler, men disse
signalene kan aktiveres ved en krigstruende tilstand.


Du er satt opp som kontaktperson/lyttepost i forhold til denne tekniske lydprøven. I løpet av de to
påkommende timene etter varslingsprøven kan du bli oppringt fra sivilforsvarsdistriktet for å høre om
lydanlegget fungerte, og om riktig signal ble gitt fra det varslingsanlegget som er i nærheten av deg.


Vi benytter anledningen til å takke for at du på denne måten hjelper oss med gjennomføringen av denne
testingen av landets varslingsanlegg.


Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med distriktskontoret.


Kontaktpersoner ved Vestfold sivilforsvarsdistrikt:


• Arne Haugbjørg tlf 404 40 845
• Maria Dokken tlf 404 40 805

 

Med hilsen
Vestfold sivilforsvarsdistrikt


Mona Christensen Brygard

Distrikssjef

Til toppen