Nysgjerrig ungdom - ungdom og rusmidler

Innhold

Temakveld på Brunla ungdomsskole 6.mars kl.18.30-19.45

I endringen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen.

Derfor ønsker kommunen og politiet å invitere til en temakveld med fokus på holdninger, adferd og rusmidler, for foresatte som har ungdommer som skal begynne på ungdomsskolen.

Nysgjerrig Ungdom
Til toppen