Skolen åpner for 1.-4. trinn mandag 27.4.20

Innhold

Vi har sett frem til denne dagen lenge og gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernsrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene og dere foreldre når dere kommer mandag morgen.

Vi har fått en veileder som gir råd og føringer og denne forholder vi oss til. Det er laget en forsterket plan for renhold, slik at alle klasserom som er i bruk vaskes hver dag, pultene vil vaskes ved behov, og toaletter to ganger hver dag.

Denne planene gjelder foreløpig for uke 18 og endringer kan skje.

SFO

SFO er åpen fra kl. 07.30 – 16.00 hver dag inntil videre for å opprettholde de faste gruppene fra skoledagen og ivareta smittevern. Barn på SFO følger samme kohorter og soner i SFO-tiden. Morgen-SFO vil være i klasserommet der 7B pleier å være. Når det ev. blir mer enn 5 elever går SFO ut.

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt. Det er merket av plass på asfalten for hver elev ved bussholdeplassen. Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen.

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.15 og slutter til vanlig tid for trinnene alle dager. De ulike trinnene der delt opp i mindre grupper (kohorter)som skal være i hvert sitt klasserom, med en til to lærere eller assistenter etter anbefaling i veilederen. Dette er presisert på arbeidsplanen for hvert trinn.

Hvem følger klassene?

Det vil være noen endringer på hvilke ansatte som følger de ulike klassene og trinnene for å få alt til å gå opp med 11 kohorter.

 • 1. trinn (3 kohorter): Hege, Ellen, Randi, Roy, Heidi, Elin
 • 2. trinn (3 kohorter): Gine, Marlene, Monica, Silje, Bente HI
 • 3. trinn (2 kohorter): Andrea, Håkon, Miriam, Bente T
 • 4. trinn (3 kohorter): Pål Andre (Kjetil tirsdager), Anders/ Frank, Anne-Line, Kristin, Bente T, Miriam

I tillegg vil ledelsen være på skolen.

Inndeling i kohorter

Alle kohorter (faste grupper av elever og ansatte) har faste oppmøtesteder (se kart). Elevene skal sette fra seg skolesekk og klær ved fast nummerert merke på bakken ute, og oppholde seg innenfor sitt uteområde til de voksne kommer. Det blir styrt inngang for alle klasser. De voksne tar i mot elevene ute kl. 8.10. Foresatte skal ikke inn i skolebygningen hverken for levering eller henting. Dette gjøres som beskrevet utendørs på merket oppmøtested.

Jordet Oppmøte Klasserom
Jordet Inndeling Friminutt

Vaske rutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Det står håndsprit ved hver inngang som skal benyttes hver gang man går inn på skolen.
 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres hver dag med egen spritserviett. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget pennal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær (regntøy). Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.
 • Ekstraskift skal ligge i en liten pose i sekken. Folkehelseinstituttet anbefaler hyppigere klesvask av alt tøy.
 • Alt tøy som ligger på skolen nå, skal hjem. Send med ekstra pose/nett mandag 27.4 så tar lærere ansvar for å sende med skiftetøy og klær hjem.
 • Ved dagens slutt tar eleven med seg alt utstyr til plassen sin utendørs. Barn på SFO følger samme kohorter og soner i SFO tiden.

Kroppsøving

Kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen.

Henvendelser til skolen

 • Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon, videomøte eller mail. 
 • Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene samt at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Barn og ansatte skal ikke møte på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme fra skolen til de er symptomfrie + 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foreldre eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Skolen trenger legeerklæring hvis eleven må være hjemme for å ha rett til fjernundervisning.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet om, og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Cathrine Haakestad
Rektor Jordet skole

Til toppen