Velkommen til skolestart 17. august

Innhold

Denne uken har lærerne hatt planleggingsdager, hvor læring og trivsel har vært sentralt i tillegg til å få klargjort skolen til dere kommer tilbake. Nå gleder vi oss til stort å treffe alle elevene våre igjen! Vi ønsker spesielt nye førsteklassinger og nye elever velkommen til oss.

Førsteklasse har fått en egen visma-melding med opplegg for første skoledag i VISMA. Les infoen og ta kontakt om dere lurer på noe.

Smittevern

Skolene i Larvik er fortsatt på gult nivå.

 • Elevene skal ha undervisning i sine vanlige klasser i eget klasserom.
 • Alle klasser har eget samlingspunkt ved inngangene som skal benyttes fra første skoledag (se bildet nedenfor).
 • Det blir styrt inngang for alle klasser.
 • De voksne tar i mot elevene ute 8.10.
 • Elevene skal møte opp ved fast nummerert merke på bakken ute, og oppholde seg innenfor sitt uteområde til de voksne kommer hver dag.
 • Det blir fortsatt separate tider for friminutt for å ivareta avstand i uteområdene. Uteområdet er delt inn i 4 soner som vi rullerer på etter hver helg som før sommerferien.
 • På grunn av smittefare og smittesporing ønsker vi fortsatt ikke foreldre inn i skolebygningen hvis det ikke er nødvendig. Men ved behov gjør vi selvfølgelig unntak, og lærerne noterer hvilke voksne som har vært inne. Dette er viktig i forbindelse med en eventuell smittesporing.
Jordet Skolegård 2020 2021

Tiltak som alle må følge:

 • Syke elever skal holde seg hjemme.
 • Elevene vasker hendene hjemme før de går til skolen.
 • Alle vasker/spriter hendene når de kommer inn på skolen.
 • Alle vasker/spriter hendene før måltid.
 • Elevenes skiftetøy kan ligge i elevens kurv i gangen på SFO.
 • Regntøy/yttertøy kan henge i gangen. Bør vaskes ofte.
 • Avstand til andre mennesker.
 • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås.
 • Behov for nærhet og omsorg ivaretas.
 • Det er forsterket renhold på skolen.
 • Foresatte skal ikke inn i skolebygningen.
 • Elever og voksne i risikogrupper: ta kontakt med kontaktlærer for å avklare skolehverdagen.

SFO

SFO har vanlig åpningstid fra kl. 07.00 – 16.30 hver dag. Barn på SFO følger samme kohorter og soner i SFO-tiden.
Morgen-SFO er i 1.klasserommet og elevene sendes ut når de blir for mange.

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt. Det er merket av plass på asfalten for hver elev ved bussholdeplassen. Folkehelseinstituttet anbefaler at foresatte selv kjører elever til skolen.

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.15 og slutter til vanlig tid for trinnene alle dager. Dette er presisert på arbeidsplanen for hvert trinn.

Vaskerutiner

Øv på håndvask hjemme med elevene før de kommer på skolen slik at den blir grundig og effektiv.

 • Det står håndsprit ved hver inngang som skal benyttes hver gang man går inn på skolen.
 • Håndvask med såpe og vann gjennomføres hver gang man kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
 • Alle pulter er merket med elevens navn. Elever skal kun sitte ved sin egen pult.
 • Ipad og pult skal desinfiseres på morgenen hver dag. Dette gjøres i klasserommet.
 • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden. Leker vaskes hver dag. Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Skrivesaker, mat og klær

 • Vi oppfordrer til at alle elever tar med eget penal med skrivesaker, blyantspisser (hvis dere har). Dette skal ligge i sekken.
 • Husk matpakke og drikke for hele dagen, også SFO. Det er ikke tilgang til kjøleskap.
 • Det legges opp til å være mye ute fremover. Husk klær etter vær (regntøy). Smør barna med solkrem hjemme på morgenen.

Kroppsøving og svømming

Kroppsøving gjennomføres ute uten skiftetøy og dusj. Ta på egnede klær og sko fra morgenen. Svømming gjennomføres som vanlig, men med ekstra god avstand i dusjområdet og ekstra bemanning.

Henvendelser til skolen

Henvendelser til kontoret skjer pr. telefon, videomøte eller mail.
Ingen foresatte skal inn i skolebygget.

Når må/kan eleven være hjemme?

Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de oppdaterte rutinene og at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

 • Syke barn og ansatte skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme fra skolen til de er symptomfrie + 1 døgn.
 • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barn til skolen.
 • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.
 • Dersom en elev blir syk i skoletiden vil eleven få på munnbind og eleven må hentes av foresatte.
 • Dersom du eller eleven er i en risikogruppe kontakter du kontaktlærer og gjør avtaler. Skolen trenger legeerklæring hvis eleven må være hjemme for å ha rett til fjernundervisning.
 • Elever som bevisst ikke følger nødvendige smittevernsrutiner må vi ha en dialog med eleven og hjemmet om, og i ytterste konsekvens må disse holdes hjemme.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe tar du kontakt med oss.

Mvh Cathrine Haakestad
Rektor Jordet skole

Til toppen