Velkommen til skolestart 18. august

Innhold

Velkommen til skolestart 18.august

I en uke har lærerne hatt planleggingsdager, hvor læring og trivsel har vært sentralt i tillegg til å få klargjort skolen til dere kommer tilbake.  Nå gleder vi oss stort til å treffe alle elevene våre igjen! Vi ønsker spesielt nye førsteklassinger og nye elever velkommen til oss.

Førsteklasse har fått en egen visma-melding med opplegg for første skoledag i VISMA. Les infoen og ta kontakt om dere lurer på noe.

Smittevern

Skolene i Larvik er nå på grønt nivå.

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene

 

 I praksis på skolen betyr dette:

  • Alle vasker/spriter hendene når de kommer inn på skolen.
  • Alle vasker/spriter hendene før måltid.
  • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås. 
  • Behov for nærhet og omsorg ivaretas.
  • Kroppsøvning og bruk av garderobe / dusj går som normalt. 

Du kan lese hele veilederen for smittevern i barneskolen her

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.15 og slutter til vanlig tid for trinnene alle dager. Dette er presisert på arbeidsplanen for hvert trinn. 

Vi har god erfaring med å starte skoleåret med at alle lærere er ute i alle friminutt de to første ukene.  1.-4.trinn vil ha separate uteområder de to første ukene for å sikre god start. 

1.trinn- sone 3

2.trinn- sone 2

3.trinn- sone 4

4.trinn- sone 1

5.-7.trinn- sone 5, 6, 7.

 

Alle klasser har eget samlingspunkt ved inngangene som skal benyttes fra første skoledag. Det blir styrt inngang for alle klasser. Elevene skal møte opp ved fast merke på bakken ute.

Første skoledag møter elevene opp i skolegården hvor vi har en felles start for 2.-7.trinn. Rektor ønsker velkommen og presenterer de ansatte, så synger vi sammen: “Stopp- ikke mobb!” før lærerne tar med elevene til oppstilling ute og tar med klassen inn.

Vi ser frem til å møte dere alle. Dersom du lurer på noe, tar du kontakt med oss.

Mvh Cathrine Haakestad, rektor Jordet skole.



Områder
Til toppen